Kroniske smerter

Har du været ude for en ulykke, et fald, en overbelastning eller på anden måde pådraget dig smerter i kroppen, som du nu har døjet med i længere tid, så vil du formentlig have spændinger og ubalance i muskulatur og bindevæv og andre strukturer, flere steder i kroppen.

Uhensigtsmæssige spændinger og ubalancer i muskulatur og andre strukturer, gennem længere tid, kan give flere forskellige symptomer som f.eks:

  • Smerter
  • Hovedpine
  • Nedsat bevægelighed i nakken, ryg arme eller ben
  • Træthed
  • Højtliggende vejrtrækning
  • Øget kropslig uro og stress
  • Nedsat fornemmelse af din krop

Når du bestiller en tid til fysioterapi hos mig, vil jeg første gang undersøge dig og snakke med dig om de fysiske problemstillinger, du har. Jeg vil desuden spørge ind til hvad du evt. tidligere har prøvet af behandling og træning

Jeg arbejder holistisk; dvs. at jeg ser på hele kroppen og sammenhængene i dine bevægelser og ikke kun på de symptomer, du har.

Hvis jeg finder fysiske problemstillinger, som jeg vurderer relevante at vi sammen arbejder videre med, så snakker vi sammen om en plan for et videre forløb. Behandlingen kan bla. indeholde manuel behandling, udspænding, afspænding individuelt tilpasset instruktion og vejledning og øvelser.

Først vil vi sammen blive klogere på, om det er sandsynligt at dine smerter kan afhjælpes. Hvis det er vurderingen, så begynder vi arbejdet med det.

Hvis du har haft smerter gennem længere tid, uden at dine symptomer har ændret sig, eller de er taget til, kan der være risiko for, at dine smerter ikke kan afhjælpes.

Men der er stadig hjælp at hente. Det kan være en vanskelig og udfordrende situation at leve med vedvarende smerter.

Jeg har hjulpet mange mennesker til at leve et mere hensigtsmæssigt liv med mere stabilitet, tilpasset aktivitetsniveau og bedre livskvalitet på trods af smerter og begrænsninger.

Det kan være rigtig svært at finde en balance i træning og aktivitet, når man har kroniske smerter. Ofte har man tendens til at lave for lidt eller for meget. Det kan jeg hjælpe dig med at finde balancen i.

Hvis du har kroniske smerter, er det meget vigtigt at holde fast i at træne og bruge kroppen både bevægelighedsmæssigt og styrke/ udholdenhedsmæssigt.  Derudover vil du formentlig have brug for hjælp til at tilpasse evt. Træning og dine aktiviteter til din nuværende situation, så du ikke provokerer dine smerter for meget.

Udover traditionelle øvelser og vejledning vil jeg måske inddrage følgende i behandlingen:

-afspænding

-vejrtrækningsøvelser

-kropsbevidsthedsøvelser

-mindfulness

Jeg har bla. gode erfaringer med at behandle mennesker med følgende kroniske smerteproblematikker:

-Piskesmæld/ whiplash

-Nakkeproblemer

-Ryg- og bækkenproblemer

-Fibromyalgi

-Small fiber disease