Om mig

Med fysioterapien, traumeterapien og den meget brede erfaring, jeg har, betragter jeg mig selv som en fagligt velfunderet kropsbehandler. Jeg bruger en bred vifte af tilgange i behandlingerne bla. inddrager jeg ofte manuel behandling, afspænding, vejrtrækning, grounding og mindfulness med god effekt. Desuden supplerer jeg ofte med instruktioner og øvelser, som skal laves hjemme.

Min erhvervserfaring

Jeg er uddannet fysioterapeut og har her ud over mange supplerende kurser indenfor dels smertebehandling og smertehåndtering og dels behandling og diagnostik af bevægeapparatsproblemer. Derudover er jeg uddannet Somatic Experiencing traumeterapeut. Det er en kropspsykoterapeutisk behandlingsmetode, som er en god behandlingstilgang  f.eks. til behandling af mennesker med stress, piskesmæld, langvarige smerter og andre traumer.

Jeg har arbejdet dels i privat praksis og dels indenfor forskellige specialer i hospitalsregi samt på regionens Kommunikationscenter. De sidste år, har jeg arbejdet på Tværfagligt Smertecenter, og i den tid  har jeg haft mit primære fokus på komplekse og længerevarende smerte- og bevægeapparatsproblematikker.